GTK+ 2.0 教學-單向鏈結串列

以上的許多函式用於單向鏈結串列是一樣的。下面是串列操作函式的部分列表:

GSList *g_slist_append( GSList  *list,
            gpointer data );

GSList *g_slist_prepend( GSList  *list,
             gpointer data );

GSList *g_slist_insert( GSList  *list,
            gpointer data,
		    gint   position );

GSList *g_slist_remove( GSList  *list,
            gpointer data );

GSList *g_slist_remove_link( GSList *list,
               GSList *link );

GSList *g_slist_reverse( GSList *list );

GSList *g_slist_nth( GSList *list,
           gint  n );

GSList *g_slist_find( GSList  *list,
           gpointer data );

GSList *g_slist_last( GSList *list );

gint g_slist_length( GSList *list );

void g_slist_foreach( GSList  *list,
           GFunc   func,
           gpointer user_data );

感謝你看到這裡,很快就可以離開了,但最好的獎勵行動就是按一下幫我分享或留言,感恩喔~

點我分享到Facebook

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *