GTK+ 2.0 教學-設置元件的屬性

這裡描述對元件進行操作的函式。它們可以用於設置元件的風格、間距和大小,等等。

void gtk_widget_activate( GtkWidget *widget );

void gtk_widget_set_name( GtkWidget *widget,
             gchar   *name );

gchar *gtk_widget_get_name( GtkWidget *widget );

void gtk_widget_set_sensitive( GtkWidget *widget,
                gboolean  sensitive );

void gtk_widget_set_style( GtkWidget *widget,
              GtkStyle *style );

GtkStyle *gtk_widget_get_style( GtkWidget *widget );

GtkStyle *gtk_widget_get_default_style( void );

void gtk_widget_set_size_request ( GtkWidget *widget,
                  gint    width,
                  gint    height );

void gtk_widget_grab_focus( GtkWidget *widget );

void gtk_widget_show( GtkWidget *widget );

void gtk_widget_hide( GtkWidget *widget );

感謝你看到這裡,很快就可以離開了,但最好的獎勵行動就是按一下幫我分享或留言,感恩喔~

點我分享到Facebook

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *